Žilne bolezni

Kritična ishemija uda je najbolj napredovano stanje periferne arterijske bolezni in se običajno zdravi kirurško. Veliko bolnikov ne ustreza kriterijem za kirurško zdravljenje, zato zanje edino rešitev predstavlja amputacija uda.

Celične terapije z MSC (mezenhimskimi matičnimi/stromalnimi celicami)  predstavljajo novo strategijo zdravljenja, ker pospešujejo rast novih kapilar ter s tem večjo prekrvavljenost uda.

zilne-bolezni