Pulmologija

Akutne vnetne in kronične fibrozne pljučne bolezni imajo visoko stopnjo umrljivosti. Klinična preskušanja, ki potekajo po vsem svetu, pa kažejo, da ima zdravljenje z MSC (mezenhimskimi matičnimi/stromalnimi celicami) velik potencial. Že kmalu po začetku pandemije COVID-19 so se MSC izkazale kot obetavne za zdravljenje bolnikov, ki so zaradi sindroma akutne dihalne stiske (angl. Acute Respiratory Distress Syndrome – ARDS) potrebovali mehansko ventilacijo.

pulmologija