Maksilofacialna in oralna kirurgija

Presaditev avtolognega (bolniku lastnega) tkiva je zlati standard rekonstrukcije tkiva za povrnitev oralne in maksilofacialne funkcije ter estetike. Zapletom pri pridobivanju tkiva za presaditev pa se lahko izognemo s tkivno-inženirskimi pristopi, pri katerih uporabljamo biokompatibilne celične nosilce v kombinaciji z MSC (mezenhimskimi matičnimi/stromalnimi celicami), ki se lahko diferencirajo v želeno smer.

maksilofacialna-in-oralna-kirurgija