Kronične rane

Kronične rane ostajajo pomemben zdravstveni problem, zlasti zaradi vse večjega števila bolnikov in pomanjkanja učinkovitega načina zdravljenja. Terapevtsko delovanje MSC (mezenhimskih matičnih/stromalnih celic) se kaže predvsem preko izražanja različnih molekul, ki spodbujajo lokalne celične odzive in blažijo ostro mikrookolje kronične rane.

kronicne-rane