Hematoonkologija

Alogenska presaditev krvotvornih matičnih celic je učinkovita metoda za zdravljenje številnih malignih in nemalignih hematoloških bolezni. Vendar se po presaditvi pogosto pojavi t. i. bolezen presadka proti gostitelju – GvHD (angl. Graft-versus-host disease). V primeru skladnega darovalca se to zgodi pri približno 30–40 % primerov, pri neskladnem darovalcu pa v 60–80 % primerov. Pri GvHD se začnejo presajene celice boriti proti prejemniku (bolniku). Najbolj prizadeti organi so prebavila, koža, pljuča in jetra, v katerih zaradi hudih vnetnih procesov prihaja do degeneracije tkiva. Pri bolnikih z GvHD, ki ne odreagirajo na zdravljenje s steroidi in biološkimi zdravili, se umrljivost približa 85 %. V nekaterih državah so pripravki MSC (mezenhimske matične/stromalne celice) zaradi svoje močne imunomodulatorne in regenerativne sposobnosti že na voljo kot zdravila z dovoljenjem za promet.

hematoonkologija