APLIKATIVNI & TRANSLACIJSKI RAZISKOVALNI PROJEKTI

Aplikativni & translacijski projekti

Že od ustanovitve dalje izvajamo v podjetju različne razvojno raziskovalne aktivnosti. V okviru aplikativnih projektov proučujemo mehanizme delovanja humanih celic ter njihove odzive v različnih okoljih ali prisotnosti novih biomaterialov.  Pod okriljem translacijskih projektov pa pripravljano različne celično terapevtske pripravke za zdravljenje bolnikov.

Izbrani EU projekti:

Projekt se bo ukvarjal z razvojem novih, naprednih materialov za preprečevanje infekcij in vnetja na titanovih in cirkonijevih implantatih. Educell je vodja delovnega sklopa, v katerem se bodo izvajala in vitro testiranja materialov na različnih celičnih modelih (citotoksičnost, antimikrobna aktivnost, vpliv na regeneracijo tkiva).

Trajanje projekta: 1. 12. 2022 – 31. 12. 2021

Projekt temelji na razvoju biološkega protivirusnega/protimikrobnega premaza za površine in tekstil. Naša vloga v mednarodnem združenju podjetij je testiranje citotoksičnosti razvitih premazov z uporabo primarnih celičnih kultur človeške kože.

Trajanje projekta: 1. 9. 2022 – 31. 8. 2026

Cilj projekta je bil razvoj anti-biofilmskih premazov za zobne in ortopedske vsadke, saj okužbe, povezane z biofilmi, predstavljajo vse večji problem v zdravstvu. Podjetje Educell je izvajalo in vitro testiranja novih premazov.

Trajanje projekta: 1. 1. 2012 – 31. 12. 2026

Degeneracija medvretenčne ploščice povzroča bolečine v hrbtu, ki vplivajo na kakovost življenja velikega dela prebivalstva in predstavljajo veliko gospodarsko in družbeno breme. Educellova vloga v projektu je bila preučevanje možnosti uporabe celične terapije za popravilo okvarjene medvretenčne ploščice.

Trajanje projekta: 1. 3. 2008 – 28. 2. 2013

Izbrani nacionalni projekti:

Razvoj sistema za izolacijo matičnih celic iz maščobnega tkiva – AdipoCell

Prijavitelj: Educell d.o.o.
Partner v projektu: Ageno d.o.o.

Trajanje projekta: 9. 7. 2020 – 31. 8. 2022

Opis projekta:

V projektu, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Educell-u razvijamo medicinski pripomoček za enostavno in učinkovito izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva. Izdelek bo omogočil lažjo implementacijo novih tehnik in metod regenerativnega zdravljenja v medicinski praksi.

Pričakovani rezultati:

 • Izdelava prototipov sistema za izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva
 • Testiranje prototipov v laboratorijskem in v realnem okolju na vzorcih maščobe v operacijski dvorani in nato v nadaljnjih fazah.
 • Testiranje delovanja, varnosti in učinkovitosti končne oblike sistema v rokah končnih uporabnikov.
 • Oblikovanje protokolov za izolacijo matičnih celic iz maščobe z encimsko razgradnjo, protokolov za izvedljivost mehanske razgradnje maščobnega tkiva z enakim sistemom in protokolov za terapije pri nekaterih medicinskih indikacijah.
 • Izvedba testiranj, ki bodo zagotavljala skladnost sistema z zahtevami zakonodaje o medicinskih pripomočkih.

Podatki o financiranju:

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

Izvajanje projekta:

Digitalizacija procesov

Prijavitelj: Educell d.o.o.

Partnerji v projektu: Triglif d.o.o., SciNote, Vasco, Vaisala

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Opis projekta:

V projektu, ki ga sofinancirata Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Educellu uvajamo postopek digitalizacije procesov, kar zajema uvedbo sodobnega informacijskega sistema, uvedbo spletnega portala za interaktivno komunikacijo s kupci, digitalno naročanje, rešitev za upravljanje dokumentov, obveščanje o napredku ali potreb po dodatnih podatkih/dokumentih/pojasnilih in zbiranje podatkov iz senzorjev skozi celoten proces analiz in raziskav.

Pričakovani rezultati:

 • Uvedba novega ERP sistema, ki bo omogočal boljše strukturiranje in definiranje procesov, več kontrolnih mehanizmov in avtomatiziranje postopkov.
 • Uvedba novega laboratorijsko-proizvodnega sistema, ki bo omogočal podrobno spremljanje procesov in podpiral zahteve s področja doseganja meril kakovosti procesov in certifikatov skladnosti.
 • Vpeljava digitalne IOT platforme za zajem podatkov laboratorijskih podatkov, ki bo omogočala izboljšano preglednost vseh parametrov delovanja in posledično hitrejše reagiranje ob napakah ter krajši zastoji v delovnih procesih.
 • Uvedba zajema podatkov iz bioreaktorjev in povezava na skupno podatkovno skladišče, bo omogočala boljši nadzor nad delovanjem, manj ustavitev delovanja in posledično večji izkoristek dragih naprav.
 • Prenova javnega spletnega mesta, vzpostavitev portala za stranke/kupce in vzpostavitev zaprtih strani za strokovno javnost.
 • Uvedba rešitve za skupno delo na dokumentih s poudarkom na poenostavljanju dostopa na daljavo, varnosti dostopa in hkratnem delu na dokumentih.
 • Dvig kompetenc zaposlenih na področju informacijskih tehnologij.
 • Postavitev intraneta, ki bo omogočala hitrejši in enostavnejši dostop do internih informacij.
 • S pomočjo uvedbe marketinških orodij HubSpot ohraniti lojalnost kupcev, hitreje obdelovati prodajne priložnosti, prodajanje dodatnih storitev in povečanje dodane vrednosti.

Podatki o financiranju:

 

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«

V okviru tega projekta bo izvedena obsežna karakterizacija naših celic, namenjenih za terapije, predvsem glede njihove čistosti, varnosti, diferenciacijskega potenciala, proliferacije, senescence in učinkovitosti. Celice oziroma njihov sekretom bomo testirali tudi v kombinaciji s SARS-CoV-2 inficiranimi epitelijskimi kulturami. Educell v projektu sodeluje kot sofinancer.

Trajanje projekta: 1. 10. 2023 – 30. 9. 2024

Cilj projekta je izboljšati sedanje tehnologije za proizvodnjo, čiščenje in analitsko testiranje virusnih vektorjev. Educell v projektu sodeluje kot sofinancer.

Trajanje projekta: 1. 10. 2021 – 30. 9. 2024

Raziskovalni program je zajemal vse vidike raziskav matičnih celic, od temeljnih znanosti do prenosa terapije v kliniko, v sodelovanju z Zavodom Republike Slovenije za transfuzijsko medicino in Univerzitetnim kliničnim centrom Ljubljana.

Trajanje projekta: 1. 1. 2009 – 31. 12. 2021