UroArt

Educell-UroArt

UroArt je avtologni izdelek na osnovi gojenih elastičnih hondrocitov v kombinaciji z bolnikovo lastno plazmo, namenjen za zdravljenje vezikoureteralnega refluksa (VUR). VUR je zatekanje seča iz sečnega mehurja v zgornja sečila. Z aplikacijo celične suspenzije se odpravi ali zmanjša VUR visoke stopnje ter se izogne kirurškemu zdravljenju pri bolnikih z dokončno odpovedjo ledvic, ki so kandidati za presaditev ledvice.

  • Urologija: Zdravljenje vezikoureteralnega refluksa
dermatologija

Educellove znanstvene objave