StemArt

Educell-StemArt

Izdelek StemArt je pripravljen iz primarne kulture MSC (mezenhimskih matičnih/stromalnih celic), pridobljene v bioreaktorskem sistemu za avtomatsko bioprocesiranje. Celice lahko pridobimo iz vzorcev lipoaspirata ali aspirata kostnega mozga. Pridobljeno celično suspenzijo lahko uporabimo neposredno za injiciranje v prizadeti sklep ali drugo tkivo. Suspenzijo celic lahko uporabimo tudi v kombinaciji z biokompatibilnim ogrodjem za regeneracijo in rekonstrukcijo tkiva.

  • artroza
  • regeneracija kosti
ortopedija
  • zdravljenje kroničnih ran: razjede diabetičnega stopala, razjede zaradi pritiska
kronicne-rane
  • kritična ishemija uda
kronicne-rane
  • rekonstrukcija mehkih tkiv in
  • regeneracija parodontalnega tkiva
maksilofacialna-in-oralna-kirurgija

Educellove znanstvene objave