ImmunoArt

Educell-ImmunoArt

Pripravek za celično terapijo ImmunoArt je sestavljen iz in vitro namnoženih alogenskih MSC iz kostnega mozga, proizvedenih po najvišjih standardih GMP. Končna suspenzija celic se uporabi sistemsko v več odmerkih v obliki infuzije.

Zaradi imunomodulatornih lastnosti je pripravek za celično terapijo ImmunoArt primeren za zdravljenje različnih bolezni, kjer je delovanje imunskega sistema neustrezno.

GvHD: Do sedaj je bilo brez resnih neželenih učinkov zdravljenih 14 bolnikov z neodzivno akutno boleznijo presadka proti gostitelju (angl. Graft vs. Host Disease – GvHD) in nekateri med njimi so dosegli popolno remisijo. Pomembno je, da se zdravljenje začne čim prej po pojavu GvHD.

hematoonkologija

Pulmologija: Do sedaj je bilo z našim pripravkom zdravljenih sedem bolnikov s hudim COVID-19 ARDS.

pulmologija

Vnetne revmatične bolezni: Zdravljen je bil mlajši bolnik s sakroiliitisom, ki je poročal o zmanjšanju bolečin in umiritvi vnetja.

vnetne-revmaticne-bolezni

Educellove znanstvene objave