CrohnArt

Educell-CrohnArt

CrohnArt je pripravek za celično zdravljenje, narejen iz in vitro namnoženih avtolognih ali alogenskih MSC (mezenhimskih matičnih/stromalnih celic) iz kostnega mozga. Personalizirano zdravljenje je pripravljeno v obliki celične suspenzije.

Crohnova bolezen: CrohnArt smo uporabili pri sistemski administraciji pri bolnikih z luminalno obliko Crohnove bolezni. Bolniki so poročali o boljši kakovosti življenja.

gastroenterologinja

Educellove znanstvene objave