ChondroArt

Educell-ChondroArt

ChondroArt je Educellov prvi celični terapevtski pripravek, ki vsebuje suspenzijo avtolognih hondrocitov in je namenjen zdravljenju hrustančnih poškodb. Tekom mnogih let nenehnega razvoja se je izdelek ChondroArt izboljševal tako po učinkovitosti zdravljenja kot tehniki pridobivanja celic in njihove uporabe. Izdelek 4. generacije, imenovan ChondroArt MSC, vsebuje mezenhimske matične celice, pridobljene iz aspirata kostnega mozga za zdravljenje kostno-hrustančnih in hrustančnih poškodb. Do danes je bilo z izdelki ChondroArt zdravljenih več kot 500 bolnikov.

Generacije pripravkov
ChondorArt 1D: suspenzija avtolognih hondrocitov, pridobljenih iz hialinega hrustanca
ChondorArt 2D: avtologni hialini hondrociti, nasajeni na kolagenski nosilec
ChondroArt 3D: avtologni hialini hondrociti v hidrogelu iz alginata in agaroze
ChondroArt MSC: koncentrat aspirata kostnega mozga, bogat z avtolognimi mezenhimskimi matičnimi celicami, nasajenimi na biomimetični celični nosilec

Ortopedija: Pripravek ChondroArt MSC vsebuje kombinacijo mezenhimskih matičnih celic in biomimetičnega nosilca, kar omogoča zadrževanje implantiranih celic na mestu hrustančne/kostno-hrustančne poškodbe. Za vsaditev celičnega nosilca je potreben manjši operativni poseg (mini artrotomija).

ortopedija

Educellove znanstvene objave