Projekti

Izvajanje projekta:

Digitalizacija procesov

Prijavitelj: Educell d.o.o.

Partnerji v projektu: Triglif d.o.o., SciNote, Vasco, Vaisala

Trajanje projekta: 1. 10. 2020 – 30. 9. 2022

Opis projekta:

V projektu, ki ga sofinancirata Javni sklad Republike Slovenije za podjetništvo in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Educellu uvajamo postopek digitalizacije procesov, kar zajema uvedbo sodobnega informacijskega sistema, uvedbo spletnega portala za interaktivno komunikacijo s kupci, digitalno naročanje, rešitev za upravljanje dokumentov, obveščanje o napredku ali potreb po dodatnih podatkih/dokumentih/pojasnilih in zbiranje podatkov iz senzorjev skozi celoten proces analiz in raziskav.

Pričakovani rezultati:

  • Uvedba novega ERP sistema, ki bo omogočal boljše strukturiranje in definiranje procesov, več kontrolnih mehanizmov in avtomatiziranje postopkov.
  • Uvedba novega laboratorijsko-proizvodnega sistema, ki bo omogočal podrobno spremljanje procesov in podpiral zahteve s področja doseganja meril kakovosti procesov in certifikatov skladnosti.
  • Vpeljava digitalne IOT platforme za zajem podatkov laboratorijskih podatkov, ki bo omogočala izboljšano preglednost vseh parametrov delovanja in posledično hitrejše reagiranje ob napakah ter krajši zastoji v delovnih procesih.
  • Uvedba zajema podatkov iz bioreaktorjev in povezava na skupno podatkovno skladišče, bo omogočala boljši nadzor nad delovanjem, manj ustavitev delovanja in posledično večji izkoristek dragih naprav.
  • Prenova javnega spletnega mesta, vzpostavitev portala za stranke/kupce in vzpostavitev zaprtih strani za strokovno javnost.
  • Uvedba rešitve za skupno delo na dokumentih s poudarkom na poenostavljanju dostopa na daljavo, varnosti dostopa in hkratnem delu na dokumentih.
  • Dvig kompetenc zaposlenih na področju informacijskih tehnologij.
  • Postavitev intraneta, ki bo omogočala hitrejši in enostavnejši dostop do internih informacij.
  • S pomočjo uvedbe marketinških orodij HubSpot ohraniti lojalnost kupcev, hitreje obdelovati prodajne priložnosti, prodajanje dodatnih storitev in povečanje dodane vrednosti.

Podatki o financiranju:

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«