Izvajanje projekta:

Razvoj sistema za izolacijo matičnih celic iz maščobnega tkiva – AdipoCell

Prijavitelj: Educell d.o.o.

Partner v projektu: Ageno d.o.o.

Trajanje projekta: 9. 7. 2020 – 31. 8. 2022

Opis projekta:

V projektu, ki ga sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj, v Educell-u razvijamo medicinski pripomoček za enostavno in učinkovito izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva. Izdelek bo omogočil lažjo implementacijo novih tehnik in metod regenerativnega zdravljenja v medicinski praksi.

Pričakovani rezultati:

  • Izdelava prototipov sistema za izolacijo mezenhimskih matičnih celic iz maščobnega tkiva
  • Testiranje prototipov v laboratorijskem in v realnem okolju na vzorcih maščobe v operacijski dvorani in nato v nadaljnjih fazah.
  • Testiranje delovanja, varnosti in učinkovitosti končne oblike sistema v rokah končnih uporabnikov.
  • Oblikovanje protokolov za izolacijo matičnih celic iz maščobe z encimsko razgradnjo, protokolov za  izvedljivost mehanske razgradnje maščobnega tkiva z enakim sistemom in protokolov za terapije pri nekaterih medicinskih indikacijah.
  • Izvedba testiranj, ki bodo zagotavljala skladnost sistema z zahtevami zakonodaje o medicinskih pripomočkih.

Podatki o financiranju:

www.eu-skladi.si

»Naložbo sofinancirata Republika Slovenija in Evropska unija iz Evropskega sklada za regionalni razvoj.«