POCare

 

Educell tesno sodeluje z Orgenesis Inc. (NASDAQ: ORGS), vodilnim globalnim podjetjem na področju biotehnologije, ki je usmerjeno v celične in genske terapije. Podjetji sodelujeta na področju postavitve GMP laboratorijev neposredno ob bolnicah in drugih medicinskih ustanovah v Sloveniji in drugih državah Balkana (t.i. point of care – POC). POC centri so procesni centri namenjeni celičnim in genskim terapijam, skladni z GMP smernicami in postavljeni v neposredno bližino zdravstvenih/razvojnih ustanov z namenom občutnega povečanja dostopa bolnišnic do naprednih celičnih in genskih terapij preko zmanjšanja procesnih in logističnih stroškov ter v izogib logističnim in administrativnim izzivom, ki jih prinaša centralizirana proizvodnja takšnih terapij.

Orgenesis skupaj z Educellom načrtuje postavitev POC laboratorijev imenovanih Orgenesis Mobile Processing Units and Labs (“OMPUL-ov”) ob vodilne bolnišnice za razvoj inovativnih zdravljenj na mestu oskrbe. OMPUL-I so večnamenski, premični, avtonomni laboratoriji v skladu z dobro proizvodnjo prakso (GMP), uporabnih za razvoj, izboljševanje in procesiranje celičnih in genskih terapij na mestu oskrbe.

Poleg tega bo Educell postal Orgenesisov globalni center za povečevanje obsega proizvodnje (“scale-up”) terapij vezanih na mezenhimske matične celice vse od razvoja do komercializacije.

 

ImmunoArt, prebojna metoda terapije z mezenhimskimi matičnimi celicami se izkazuje za uspešno v boju z akutnim respiratornim distresnim sindromom (ARDS), ki se pojavlja pri kritičnih bolnikih okuženih s COVID -19. Prvi pacienti v Italiji in Srbiji že prejeli to terapijo.

 

Za COVID-19 ta trenutek ni učinkovitega zdravila. V zaključni fazi te bolezni se bolniki borijo s hudim vnetjem v pljučih, katerega posledica je lahko akutni respiratorni distresni sindrom (ARDS). Za ARDS zaenkrat ni zdravila, a se z uporabo mezenhimskih matičnih celic (MSC) ublaži njegove posledice, izboljša prebolevnost in izboljša možnosti ozdravitve okuženih. Podjetje Educell je razvilo lastno tehnologijo pridobivanja MSC in jo poimenovalo ImmunoArt.

»Ker so  cepiva in zdravila  za COVID -19 šele v razvoju, smo se takoj odzvali povabilu kolegov zdravnikov, klinikov  iz tujine in na podlagi vzorcev, ki jih hranimo  v biobanki, tudi takoj pripravili celične terapevtske pripravke, ter jih dali na voljo 3 pacientom za t.i. sočutno uporabo,« je povedal dr. Miomir Knežević, direktor biotehnološkega podjetja Educell, in nadaljeval: »Trenutno se trije pacienti v tujini zdravijo z našo ImmunoArt terapijo.  Vemo, da je ta trenutek samo 5 podjetij na svetu, ki imajo ustrezna regulatorna dovoljenja, opremo in znanje ter tim, ki bi bil sposoben realizirati tovrstne terapije. Eden od njih je prav Educell.«

V vnetih organih, v primeru ARDS je to sluznica v pljučih pacientov, imajo MSC sposobnost uravnavanja imunskega odziva (imunomodulacija) ter stimulacije regenerativnih procesov poškodovanga tkiva. Za pridobivanje terapevtskih celičnih pripravkov je potrebno matične celice zdravih ljudi – donorjev najprej pridobiti ter nato razmnožiti s posebnimi postopki v biotehnološkem laboratoriju. Bolniku se nato vnese zanj posebej pripravljen celični pripravek , v ustrezni prilagojeni količini.  Vsaka terapija je namreč individualna, zato je nujno, da pacienta spremlja klinični tim, sestavljen iz zdravnikov in biotehnologov. Hitrost okrevanja pacienta je odvisna tudi od pacientovega imunskega stanja ter stadija bolezni. »Črpamo iz lastnih izkušenj, a se hkrati povezujemo z vrhunskimi partnerji in zdravniki iz celega sveta , je povedal dr. Miomir Knežević, direktor biotehnološkega podjetja Educell in zaključil: »naša prva klinična študijo s 30 pacienti je že v pripravi. Celične terapije lahko pomenijo velik preboj v medicini, a je varnost pacientov pri tem na prvem mestu.«

Zaradi COVID-19 je ta trenutek v svetu biotehnologije in razvoja zdravil izjemno urgentna situacija in s tem je tudi povezan boj za prestiž prvega, sposobnega predstaviti in dokazati varno in  učinkovito terapijo za hude respiratorne zaplete, ki so posledica COVID-19. Poti do zdravila ali terapij je več, so pa  v medicini postopki strogo regulirani, zato rešitev na kratki rok ni veliko. Ker je ključna hitrost, v Educellu ocenjujejo, da bo sposobnost sodelovanja prednost. Educell je zato konec marca povezal 13 podjetij in univerzitetnih bolnišnic v konzorciju Fight Against Corona! (FAC!). V konzorciju poleg partnerjev iz Indije, Izraela, ZDA in drugi držav sodelujejo tudi slovenski Nacionalni inštitut za biologijo, Univerza v Ljubljani in zanjo Medicinska fakulteta ter Inštitut za mikorbiologijo in imunologijo. V tričlanskem Znanstveno-Raziskovalnem Svetu konzorcija sta poleg akademika prof. dr. Franca Strleta še prof. dr. Primož Rožman, dr. Stephen Minger in prof. dr. Bojana Beović z Infekcijske Klinike UKC v Ljubljani. Konzorcij se je prijavil na razpis Horizon 2020.

Educell k sodelovanju vabi move partnerje, investitorje in sodelavce. Pišite nam na educell@educell.si.

Več informacij:  www.educell.si,  dr. Miomir Kneževič, +386 41 707 937,  miomir.knezevic@educell.si