Partnerske klinike

POCare:

Educell tesno sodeluje z Orgenesis Inc. (NASDAQ: ORGS), vodilnim globalnim podjetjem na področju biotehnologije, ki je usmerjeno v celične in genske terapije. Podjetji sodelujeta na področju postavitve GMP laboratorijev neposredno ob bolnicah in drugih medicinskih ustanovah v Sloveniji in drugih državah Balkana (t.i. point of care - POC). POC centri so procesni centri namenjeni celičnim in genskim terapijam, skladni z GMP smernicami in postavljeni v neposredno bližino zdravstvenih/razvojnih ustanov z namenom občutnega povečanja dostopa bolnišnic do naprednih celičnih in genskih terapij preko zmanjšanja procesnih in logističnih stroškov ter v izogib logističnim in administrativnim izzivom, ki jih prinaša centralizirana proizvodnja takšnih terapij.

Orgenesis skupaj z Educellom načrtuje postavitev POC laboratorijev imenovanih Orgenesis Mobile Processing Units and Labs ("OMPUL-ov") ob vodilne bolnišnice za razvoj inovativnih zdravljenj na mestu oskrbe. OMPUL-I so večnamenski, premični, avtonomni laboratoriji v skladu z dobro proizvodnjo prakso (GMP), uporabnih za razvoj, izboljševanje in procesiranje celičnih in genskih terapij na mestu oskrbe.

Poleg tega bo Educell postal Orgenesisov globalni center za povečevanje obsega proizvodnje ("scale-up") terapij vezanih na mezenhimske matične celice vse od razvoja do komercializacije.