doc. dr. Miomir Knežević,
univ. dipl. biol.

Direktor
Tel.: 059 077 860
GSM.: 041 707 937
E-pošta: miomir.knezevic@educell.si


dr. Lenart Girandon,
univ. dipl. mikrobiol.

Namestnik direktorja
Vodja trženja
Tel.: 059 077 863
E-pošta: lenart.girandon@educell.si


dr. Ariana Barlič,
univ. dipl. biol.

Vodja razvoja
Vodja kontrole kakovosti
Tel.: 059 077 862
E-pošta: ariana.barlic@educell.si


dr. Urška Potočar,
univ. dipl. bioteh.

Vodja zagotavljanja kakovosti
Tel.: 059 077 863
E-pošta: urska.potocar@educell.si

Miomir Knežević was born on the 3rd of August 1958 in Ljubljana, Slovenia. He started his career as a teacher in secondary schools and continued as a researcher and CEO in small biotechnology companies in Slovenia and Austria. Miomir is a biologist and he got his PhD in biotechnology at the University of Ljubljana in the year 1994. At the Institute of Applied Microbiology in Vienna he specialised in Biotechnology, especially animal cell technology, cell therapies and tissue engineering. Besides his professional interests, he has a lot of practical experience in SME founding and managing. During his more-than-20-year professional career he worked at different institutes in Slovenia, Austria and Belgium. Miomir is a co-founder of several biotech companies, with participation of Venture capital. Miomir is habilitated as an Assistant Professor in University of Ljubljana. He worked as a national expert on detachment in the unit for Applied Genomics, Biotechnology for Health, in the directorate Health, DG Research, European Commission, Brussels and he had a position at the Blood Transfusion Centre in Ljubljana as the Head of the Unit for Collection and Processing of Haematopoietic Stem Cells. He collaborated as an Assistant Director for Technology Transfer with the National Institute of Biology research project where he coordinated international project SYSTHER. Currently he is a CEO of the biotech companies Educell Ltd. And Biobanka Ltd. Miomir is a member of the Investment board of the Venture Capital fund “ Prvi Kapital” in Ljubljana, an advisor in the Technology Park Ljubljana and a member of scientific advisory boards of several Biotech companies and research projects.
Lenart Girandon je študiral mikrobiologijo na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Raziskave za diplomsko nalogo je v letu 2006/07 opravljal na Švedskem, na Univerzi v Lundu, in leta 2007 diplomiral. Takoj po diplomi se je vpisal na podiplomski študij Biomedicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani. V podjetju Educell d.o.o. se je zaposlil v začetku leta 2008 kot mladi raziskovalec, ki ga financira Ministrstvo za gospodarstvo in leta 2011 zagovarjal svojo doktorsko nalogo, v kateri je preučeval različne nove tipe matičnih celic odraslega človeka in virov rastnih faktorjev v smeri njihove uporabe v kliniki. Trenutno poleg razvijanja testnih sistemov za testiranje različnih biomaterialov in drugih aktivnih substanc na primarnih celičnih kulturah, opravlja funkcijo nadomeščanja direktorja.
Po diplomi iz biologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani (1995) je nadaljevala s podiplomskim študijem Biokemije in molekularne biologije, kjer je leta 1998 zagovarjala magistrsko ter leta 2000 doktorsko delo s področja interakcij citolitičnih toksinov z lipidnimi membranami. Z raziskavami je nadaljevala kot podoktorska štipendistka na Baskovski Univerzi v Španiji (2001 – 2003).

V podjetju Educell se je zaposlila leta 2004 kot raziskovalka, sedaj pa je vodja oddelka razvoja in oddelka kontrole kakovosti celičnih produktov. Področje njenega raziskovalnega dela so predvsem hondrociti in matične celice iz maščobnega tkiva ter razvijanje novih celičnih modelov za testiranje (bioloških) zdravil. V zadnjem času se ukvarja predvsem z razvojem novih celičnih produktov za klinično uporabo in avtologno shranjevanje matičnih celic v biobanki.

Urška Potočar je v laboratorijih podjetja Educell d.o.o. že kot študentka pridobivala izkušnje s področja celičnih kultur. Raziskave za diplomsko nalogo je opravila pod mentorstvom dr. Ariane Barlič in študij biotehnologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani zaključila z zagovorom diplomske naloge, avgusta 2010. Po diplomi se je vpisala na podiplomski študij Biomedicine na Medicinski fakulteti Univerze v Ljubljani in se v podjetju zaposlila kot mlada raziskovalka. Kasneje je prevzela vodenje zagotavljanja kakovosti.


dr. Matija Veber,
univ. dipl. bioteh.

Kontrola kakovosti
Tel.: 059 077 862
E-pošta: matija.veber@educell.si


Anja Planina,
univ. dipl. ped.

Vodja splošne službe
Tel.: 059 077 860
E-pošta: anja.planina@educell.si


Tina Trbuha,
univ. dipl. mikrobiol.

Vodja proizvodnje
Tel.: 059 077 861
E-pošta: tina.trbuha@educell.si


Barbara Dovgan,
univ. dipl. biokem.

Skrbnica ključnih strank
Tel.: 059 077 863
E-pošta: barbara.dovgan@educell.si

Dr. Marko Strbad, univ. dipl. mikrobiol., je diplomiral 2004. Diplomsko delo (Izolacija in karakterizacija matičnih celic iz kostnega mozga) je opravil na Zavodu RS za transfuzijsko medicino pod mentorstvom prof. dr. Alojza Ihana, dr. med. in somentorstvom dr. Primoža Rožmana, dr. med. Med letoma 2005 in 2009 je bil kot mladi raziskovalec zaposlen pri podjetju Educell, d.o.o. , svoje raziskovalno in laboratorijsko delo pa je opravljal na Zavodu RS za transfuzijsko medicino. Od februarja 2007 do maja 2008 je bil kot gostujoči raziskovalec na Univerzi v Newcastlu, Inštitutu za humano genetiko, in Royal Victoria Infirmary, Hematološki oddelek, Newcastle upon Tyne, Velika Britanija, kjer se je pod mentorstvom prof. Colin McGuckina usposobil za delo z matičnimi celicami iz popkovnične krvi (zbiranje, izolacija, procesiranje, diferenciacija in vitro), iz česar je tudi doktoriral. Leta 2008 je postal odgovorna oseba za strokovne zadeve pri podjetju Biobanka popkovnične krvi, leta 2010 pa tudi vodja laboratorija in vodja raziskovalne skupine. Vodenje družbe je prevzel septembra 2013.

Od januarja 2014 je zaposlen v podjetju Educell d.o.o. kot namestnik direktorja.

Po končani srednji šoli se je Anja zaposlila v družinskem podjetju, kjer je spoznala poslovanje malih družb. S poslovanjem delniških družb se je seznanila med zaposlitvijo v hranilnici, kjer je bila zaposlena kot poslovna sekretarka. Naslednja štiri leta je delala kot poslovna sekretarka v podjetju, katerega dejavnost je svetovanje na področju inženiringa. Med delom je zaključila univerzitetni študij andragogike na Filozofski fakulteti. V podjetju Educell d.o.o. je zaposlena od leta 2001 in je vodja splošne službe.
Po diplomi iz mikrobiologije na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je nadaljevala z delom v laboratoriju Katedre za molekularno genetiko in biologijo mikroorganizmov na isti fakulteti. Na Oddelku za sanitarno mikrobiologijo Inštituta za varovanje zdravja RS je opravila pripravništvo, ki ga je zaključila s strokovnim izpitom za zdravstvene delavce in sodelavce.

V podjetju Educell d.o.o. se je avgusta 2011 začela uvajati v delo v celičnem laboratoriju. V letu 2013 pa je prevzela vodenje proizvodnje celičnih izdelkov.

Barbara Dovgan je študirala Biokemijo na Fakulteti za kemijo in kemijsko tehnologijo Univerze v Ljubljani. V laboratorijih podjetja Educell d.o.o je opravila raziskave za diplomsko nalogo pod mentorstvom dr. Lenarta Girandona in zaključila z zagovorom diplomske naloge februarja 2012. Po diplomi se je vpisala na doktorski študij Bioznanosti na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani. Tekom študija je v podjetju pridobivala izkušnje s področja celičnih kultur in celičnih testov. Od leta 2014 je v podjetju zaposlena kot raziskovalka in skrbnica ključnih strank.


dr. Marko Strbad,
univ. dipl. mikrobiol.

Namestnik direktorja
Odgovorna oseba ustanove za tkiva in celice
Tel.: 059 077 860
E-pošta: marko.strbad@educell.si


Špela Gorečan,
mag. lab. biomed.

Celični tehnolog
Tel.: 059 077 861
E-pošta: skos@educell.si

Nevenka Kregar Velikonja je diplomirala na Oddelku za biologijo Biotehniške fakultete Univerze v Ljubljani, podiplomski študij biomedicine pa je zaključila z magistrskim delom s področja humane genetike. Doktorski študij na Biotehniški fakulteti Univerze v Ljubljani je zaključila z doktorskim delom, v katerem je obravnavala in vitro diferenciacijske sposobnosti hondrocitov in mezenhimskih matičnih celic iz kostnega mozga.

S podjetjem Educell d.o.o. je začela sodelovati kot mlada raziskovalka na Zavodu RS za transfuzijsko medicino v času doktorskega študija. V tem času je skrbela za kontrolo kakovosti gojenih celic. Po dokončanem študiju je postala vodja raziskovalne skupine v podjetju Educell d.o.o., od leta 2002 pa je poslovna direktorica omenjenega podjetja.

V letu 2011 je prevzela funkcijo odgovorne osebe ustanove za tkiva in celice. Od leta 2012 do 2013 je bila strokovna direktorica v Educell. Sedaj v podjetju sodeluje kot raziskovalka.