Laboratorij

Naš celični laboratorij je opremljen z najsodobnejšo opremo. Pri delu uporabljamo izključno materiale s certifikati, ki zagotovljajo kakovost. Smo strokovnjaki za gojenje primarnih celičnih kultur izoliranih iz tkiv človeka in rutinsko izvajamo postopke izolacije, razmnoževanja ter zamrzovanja celic.

V molekularno-biološkem laboratoriju prav tako rutinsko izvajamo reakcije PCR in PCR v realnem času za ocenjevanje kakovosti celic v smislu sterilnosti ter celičnega fenotipa. Odsotnost bakterijskih endotoksinov testiramo z kinetično LAL kromogeno metodo. Odstotek živih in apoptotičnih celic določamo s pretočno citometrijo. Z različnimi biokemijskimi metodami pa ugotavljamo sintezo proteinov matriksa.

V podjetju Educell d.o.o., kot ustanovi za tkiva in celice, lahko organiziramo tudi uvoz/izvoz ter vnos/iznos človeških tkiv in celic, namenjenih za zdravljenje.