Krvotvorne matične celice

Kaj so krvotvorne matične celice

Krvotvorne (hematopoietske) matične celice (KMC) so matične celice, ki delujejo kot zaloga krvnih celic. Sposobne so se diferencirati le v krvne celice, ne pa v ostale celične tipe (kost, hrustanec, koža, žile itd.). KMC so v našem življenju zelo pomembne, saj se naša kri neprestano obnavlja. Krvne celice imajo v primerjavi z ostalimi tipi celic kratko življenjsko dobo, zaradi česar morajo KMC neprestano proizvajati nove krvne celice za normalen prenos kisika, hranil in tudi za normalno delovanje imunskega odziva.

Viri KMC za terapijo

Glavni vir KMC je stimulirana periferna kri (darovalcu vbrizgajo posebno substanco, ki spodbudi KMC da vstopijo v kri), v zadnjem času čedalje bolj pomemben vir predstavlja tudi popkovnična kri.

Presajanje KMC

V medicini presaditve KMC poznamo že zelo dolgo, saj so prvi poskus presaditve KMC izvedli že 1958. Transpalntacije KMC so v redni klinični praksi torej že desetletja. Presaditev KMC je standardno zdravljenje različnih tipov levkemij, nekaterih drugih oblik raka in tudi nekaterih nerakavih bolezni. Večinoma zdravljenje poteka tako, da pacientu z obsevanjem popolnoma uničijo lastne krvotvorne matične celice (saj le-te proizvajajo rakave krvne celice), takoj za tem pa bolniku presadijo KMC sorodnega ali nesorodnega darovalca. Presajene KMC se ugnezdijo v kostni mozeg pacienta in skrbijo za zagotavljanje krvnih celic vključno z imunskim sistemom.

Zapleti po presaditvi KMC

Ob presaditvi KMC, ki so lastne pacientu, do zapletov načeloma ne pride. Če pa se presadijo pacientu nelastne celice, lahko pride so zapletov.
Ob dozorevanju celice imunskega sistema neprestano prihajajo v stik z našimi lastnimi antigeni (našimi molekulami) zato, da se naučijo ločevati lastno in tuje. Antigene, s katerimi ne pridejo v stik med zorenjem, prepoznajo kot tuje in jih zato napadejo in uničijo. Ker presajene KMC niso bile v stiku s pacientovimi antigeni (torej pacientu nelastne celice) in če ujemanje KMC med darovalcem in prejemnikom ni dovolj visoko, lahko začne imunski sistem, ki se razvije iz teh KMC, napadati pacientovo telo, najpogosteje kožo, prebavni trakt in jetra. Temu stanju rečemo Bolezen presadka proti gostitelju (angl. GvHD – graft versus host disease) in se ga zdravi s kortikosteroidi, biološkimi zdravili in v zadnjem času čedalje pogosteje tudi s presaditvijo gojenih mezenhimskih matičnih celic, ki imajo popolnoma drugačne funkcije, kot KMC.

Etična sprejemljivost dela s KMC

Delo s KMC je etično popolnoma nesporno, seveda je pa za delo z njimi potrebno dovoljenje Komisije za medicinsko etiko.