Embrionalne matične celice

Kaj so embrionalne matične celice

Embrionalne matične celice (EMC), včasih imenovane tudi izvorne celice, so matične celice, ki predstavljajo izvor vseh celic v našem telesu. Prisotne so le v prvih dneh razvoja človeškega zarodka, čeprav nekateri raziskovalci zagovarjajo tezo, da so embrionalnim-podobne celice prisotne tudi v tkivih odraslega človeka. Ker je delo z EMC etično vprašljivo, se s temi celicami v našem podjetju ne ukvarjamo.

Viri EMC za terapije

Do sedaj edin učinkovit vir EMC so zarodki, ki nastanejo ob postopku oploditve z biomedicinsko pomočjo in jih ne potrebujejo. Za njihovo izolacijo je zarodek potrebno uničiti, zaradi česar je njihovo pridobivanje etično sporno. Izolacija in delo z EMC se zaradi tega v Sloveniji ne izvajajo.

Drug nov vir celic, podobnih EMC so iPS (inducirane pluripotentne matične celice). Pridobijo se v postopku, kjer kožnim celicam spremenijo genski zapis in jih s tem vrnejo v stanje embrionalnim-podobnih matičnih celic. Ta metoda je še v razvojnih fazah in je zato njena uporabnost (in varnost) vprašljiva.

Presajanje EMC

Želja po presajanju je kljub možnim zapletom in kljub etičnim pomislekom velika, predvsem zaradi sposobnosti, ki jih EMC imajo. EMC so se namreč sposobne razviti v katerokoli celico v našem telesu. Za enkrat je presajanje EMC izredno omejeno, v svetu poteka le peščica zgodnjih faz kliničnih študij.

Zapleti po presaditvi EMC

Končen seznam zapletov po presaditvi EMC zaradi majhnih števil zdravljenih pacientov še ni narejen. Slaba stran EMC ob presaditvah je tudi tvorba teratomov, ki so zelo hitro rastoči tumorji, v katerih so prisotni celični tipi različnih tkiv.

Etična sprejemljivost dela z EMC

Delo z EMC je etično vsaj vprašljivo, če ne celo sporno, različne države pa delo z EMC dovoljujejo v različnem obsegu. Anglija je glede raziskovanja in dela z EMC zelo odprta, Nemčija ima na drugi strani prepoved skoraj vsega glede EMC. V Sloveniji je prepovedano pridobivanje EMC, dovoljena pa je njihova uporaba iz že vzpostavljenih celičnih linij. V Sloveniji je raziskav z EMC malo, kliničnih študij z EMC pa sploh ni. Ker je delo z EMC etično vprašljivo, se s temi celicami v našem podjetju ne ukvarjamo.

Nasprotno delo z iPS celicami etično ni sporno, je pa potrebna pridobitev dovoljenja Komisije za medicinsko etiko za opravljanje tovrstnih raziskav.