Kontakt

educell@educell.si
059 077 860
059 077 864
041 386 506

EDUCELL
podjetje za celično biologijo, d.o.o.

Prevale 9, 1236 Trzin

ID za DDV: SI63291223

Podjetje je vpisano pri Okrožnem sodišču v Ljubljani, pod registrsko številko Srg 200509209, z osnovnim (vpoklicanim) kapitalom 83.459 €.