Zobozdravstvo

Rekonstrukcija kosti v čeljusti po zahtevnih ekstrakcijah zob

Zahtevne ekstrakcije

Ekstrakcije (puljenje) zob in vstavljanje implantatov navadno potekajo brez večjih težav. Ob uporabi materialov, ki spodbujajo tvorjenje kostnine, nastane na mestu puljenja zrela kost po približno 6 mesecih. Kadar pa je ekstrakcija zoba bolj zahtevna, na primer pri okužbi ali splošnu slabemu stanju kosti, nastane težava.  Zrela kost, ki je nujna za čvrsto in dolgotrajno pritrjevanje implantata, se tvori zelo počasi ali pa sploh ne. Pri pacientih s sumom na težavno celjenje kosti je zato nujno izboljšati regenerativni potencial na prizadetem mestu.

Pri slabo celečih se kosteh ni dovolj le dodajanje kakovostnih materialov , ki bi vodili v tvorbo nove kostnine.  V teh primerih je za regeneracijo kostnine ključno, da materialu dodajamo gradnike kosti-celice, ki bodo aktivno proizvajale kostnino ter vzpodbujale nastanek trdne ter zrele kosti.

Kako lahko matične celice pomagajo

Mezenhimske matične celice imajo med drugim sposobnost diferenciacije v kost, poleg tega pa spodbujajo okoliške celice k sodelovanju pri regeneraciji. Regeneracija kosti po po puljenju zoba navadno ne zahteva velikega števila celic, zato se jih lahko izolira že iz majhnega volumna maščobnega tkiva. Celice se izolirajo iz 40 ml (manj kot pol decilitra) maščobnega tkiva, ki ga zdravnik v kratkotrajnem posegu v lokalni anesteziji odvzame s pomočjo mini-liposukcije. V postopku, ki traja nekoliko več kot eno uro se matične celice izolirajo in pripravijo na vsaditev. Zdravnik odvzame tudi 11 ml venske krvi, iz katere se pripravi s trombociti bogata plazma (PRP). Plazma in celice tvorijo skupaj trden gel, ki ga zdravnik namesti na mesto ekstrakcije in zaščiti z mrežico pred mehanskimi poškodbami.

Vsajene matične celice s signalizacijo okoliškemu tkivu ter lastno sposobnostjo diferenciacije v kostne celice pospešijo oziroma omogočijo regeneracijo kosti. Nastanek zrele kostnine je potreben, da bo implantat na mestu ekstrakcije kakovostno vsajen ter s tem dolgotrajen.