Gastroenterologija

Crohnova bolezen

Kaj je Crohnova bolezen?

Crohnova bolezen je avtoimunska bolezen, ki se kaže s kroničnim vnetjem črevesja. Prizadene posameznike v vseh starostnih obdobjih, a je najpogostejša pri mladih odraslih. Bolezen ima velik negativen vpliv na kvaliteto življenja. Vzrok bolezni ni razjasnjen. Predvideva se, da nenormalen odziv imunskega sistema v črevesju, vodi v kronično vnetje in uničenje črevesnega  tkiva.

Za Crohnovo bolezen ne poznamo učinkovitega zdravljenja. Na voljo so sicer zdravila za zmanjševanje vnetja, vendar je kljub opisanim zdravilom bolezen aktivna pri mnogih pacientih - govorimo o neodzivnosti ali refraktarnosti na konvencionalno terapijo. Takih pacientov je 10 – 30 %. Poleg tega pogosto prihaja do sekundarne odpovedi odzivnosti na terapijo, tako da je dejanski delež neodzivnih pacientov s časom še večji. Ti pacienti so obravnavani kirurško, vendar je operacija težka in ne vedno uspešna.

 

Kako lahko matične celice pomagajo

Mezenhimske matične celice imajo sposobnost zaviranja vnetja in brazgotinjenja tkiva ter sposobnost spodbujanja obnove že okvarjenega tkiva. Zaradi omenjenih lastnostih se matične celice čedalje pogosteje uporabljajo tudi pri zdravljenju Crohnove bolezni. Izoliramo jih lahko iz kostnega mozga, maščobnega tkiva in drugih virov. Med postopkom gojenja v strogo varovanih in nadziranih laboratorijih celice ohranjajo svojo sposobnost imunomodulacije. Imunomodulacija je proces, v katerem celice same uravnavajo vnetje z aktivnim spremljanjem dogajanja v okolju. S sposobnostjo prilagajanja delovanja glede na dejavnike v okolju, celice delujejo precej drugače kot npr. biološka zdravila, ki specifično ustavijo delovanje dela imunskega sistema. Mezenhimske matične celice za zdravljenje Crohnove bolezni se na kliniki uporabijo v obliki intravenozne infuzije.

Perianalne fistule

Kaj so fistule?

Kompleksne perianalne fistule so pogosto pridružene Crohnovi bolezni. Zanje je značilno, da imajo številne fistulne kanale. V primerjavi z najpogostejšim tipom perianalnih fistul- kriptoglandularne fistule, se fistule pri bolnikih s Crohnovo boleznijo težko celijo oz. se po celjenju ponovno pojavijo. Fistule prizadanejo posameznike v vseh starostnih kategorijah, tudi pri mladih odraslih in imajo velik negativen vpliv na kvaliteto življenja.

Za kompleksne fistule ne poznamo učinkovitega zdravljenja. Na voljo so sicer zdravila za zmanjševanje vnetja, tarčna biološka zdravila ter novi operativni pristopi, žal pa v večini primerov ne zagotavljajo trajnega celjenja.

 

Kako lahko matične celice pomagajo

Mezenhimske matične celice imajo sposobnost zaviranja vnetja in brazgotinjenja tkiva ter sposobnost spodbujanja obnove že okvarjenega tkiva. Zaradi omenjenih lastnostih se matične celice čedalje pogosteje uporabljajo tudi pri zdravljenju kompleksnih fistul pri Crohnovi bolezni. Mezenhimske matične celice najdemo v maščobnem tkivu v velikem številu, zaradi česar se lahko zdravljenje izvede že znotraj enega postopka. Zdravnik z mini-liposukcijo v lokalni anesteziji odvzame 80 ml maščobnega tkiva, iz katerega se v približno eni uri izolira t.i. stromalno vaskularno frakcijo celic, ki vsebuje tudi koncentrat matičnih celic. Pripravljeno suspenzijo se nato endoskopsko vbrizga v okolico fistule. Mezenhimske matične celice uravnavajo vnetje z aktivnim spremljanjem dogajanja v okolju ter s signalizacijo celicam v okoliškem tkivu spodbujajo celjenje fistule. Prav tako imajo matične celice sposobnost diferenciacije v različne tipe tkiv, torej je njihov prispevek lahko tudi v obliki gradnikov novonastalega tkiva.