Metaanaliza rezultatov zdravljenja avtoimunskih bolezni z matičnimi celicami

Rezultati zdravljenja perianalnih fistul z mezenhimskimi matičnimi celicami s 3-letnim spremljanjem

Varnost in učinkovitost zdravljenja z MSC pri bolnikih z revmatoidnim artritisom