Malicev E, Barlič A, Kregar-Velikonja N, Stražar K, Drobnič M.
J Bone Joint Surg Br. 2011 Mar;93(3):421-6.