Potočar U, Hudoklin S, Kreft ME, Završnik J, Božikov K, Fröhlich M.
PLoS One. 2016 Oct 5;11(10): e0163870.