Na današnji dan pred 20 leti se je začelo zdravljenje prvega pacienta z avtolognimi hondrociti

30.8.1996 velja za datum začetka tkivnega inženirstva v Sloveniji. Tisti dan so prvemu pacientu odvzeli majhen del hrustanca ob leziji in iz njega v laboratoriju izolirali hrustančne celice. V laboratoriju so celice gojili 30 dni, pacientu pa so jih ortopedi vsadili v drugem posegu.

Pred posegom je bilo pacientovo stanje ocenjeno kot “izrazito nenormalno”. Po posegu se je stanje drastično izbojšalo in stanje sklepa se je normaliziralo. Kar 5 let po posegu je kontrolna artroskopija pokazala, da je stanje še vedno “normalno”. 10 let po posegu je pregled kolena določili stanje “skoraj normalno”. Pacient je imel zaradi posega vsaj 10 let podaljšano aktivno življenje.

Klinično spremljanje prve skupine pacientov po 10 letih je bil objavljen v strokovnem članku, metoda pa se je skozi leta konstantno izboljševala, tako da pričakujemo, da bodo kasnejše skupine imele še večjo uspešnost. Educell še vedno ponuja gojenje hrustančnih celic, čeprav jih čedalje pogosteje zamenjujejo mezehnimske matične celice.

V zadnjem času gojene hondrocite v Educellu zamenjujemo z mezenhimskimi matičnimi celicami, ki se jih iz kostnega mozga izolira in aplicira v pacienta znotraj enega posega. Matične celice poleg funkcij hondrocitov še umirjajo vnetje, zaradi česar hitreje pride do regeneracije.

Zdravljenje sklepnih težav s celicami je v Sloveniji prejelo že krepko čez 300 pacientov. Velika večina pacientov bi se za poseg odločila ponovno.

S posegom, ki je bil med prvimi v svetovnem merilu, smo Slovenijo postavili v vrh naprednih zdravljenj.